Tube Pyrex pour Nautilus X / XS

Aspire / Tubes / tanks de remplacement Aspire
Tube de remplacement en Pyrex pour clearomizer Aspire Nautilus X