Tube PSu pour Nautilus GT Mini 3,5 ml

Aspire / Tubes / tanks de remplacement Aspire
Tube de remplacement en PSu (Polysulphone) pour clearomizer Aspire Nautilus GT Mini.