Tube Pyrex pour Zenith 2 - 5,5ml

Innokin / Tubes / tanks de remplacement Innokin
Tube de remplacement en Pyrex pour clearomizer Zenith 2 - 5,5ml