Tube Pyrex pour Nautilus

Aspire / Tubes / tanks de remplacement Aspire
Tube de remplacement en Pyrex pour clearomizer Aspire Nautilus