Tube Pyrex pour Nautilus GT Mini 2,8 ml

Aspire / Tubes / tanks de remplacement Aspire
Tube de remplacement en Pyrex pour clearomizer Aspire Nautilus GT Mini